Nedläggningen av TNC

Som bland annat Språktidningen redan har skrivit ska Terminologicentrum (TNC) läggas ned vid årsskiftet. Terminologifrågorna tas i stället över av Institutet för språk och folkminnen. Eftersom många av våra medlemmar jobbar med terminologifrågor bad vi ett par av dem kommentera beslutet och vilka konsekvenser det kan få.

”Terminologicentrum TNC har haft en ovärderlig betydelse för arbetet med ett standardiserat fackspråk i Sverige, och vi beklagar att denna språkvårdande institution läggs ned. Konsekvenserna är svåra att överblicka, men formellt hamnar ansvaret för det offentliga terminologiarbetet hos Språkrådet. Förhoppningsvis kommer Språkrådet att få tillgång till den kunskap som TNC byggt upp genom åren. Det blir intressant att se hur uppdraget kommer att hanteras framöver.”

Alma Hjertén Soltancharkari och Carl Strömbäck, terminologer på Socialstyrelsen

Vi har även fått en kommentar av Henrik Nilsson, som har arbetat som terminolog på TNC i många år:

”Det är sorgligt att TNC försvinner – och att idén om att det offentliga och det kommersiella terminologiarbetet kan korsbefrukta varandra inte har fått fäste utanför TNC. TNC:s statsbidrag har genom åren aldrig varit ”garanterat” utan har fått motiveras, och det är alldeles för enkelt att nu enbart skylla på regeringen och de utredningar som gjorts. TNC:s störste ägare SIS, Swedish standards institute, sade sig vilja ta ansvar för det långsiktiga terminologiarbetet redan i början av 2016 och har därefter agerat i stort sett efter eget tycke. TNC:s personal har inte involverats i någon större utsträckning i motsats till vad näringsminister Mikael Damberg sa i en interpellationsdebatt våren 2015: ”Jag tror att en översyn kan hjälpa oss att komma vidare i det arbetet, och inte minst Terminologicentrums egna åsikter om och idéer på det här området kommer att spela väldigt stor roll. De har nämligen kunskap på området; de ser vad som fungerar i dag och även var det inte riktigt fungerar optimalt”. Arbetssituationen på TNC sedan 2016 har lett till stor personalminskning på kort tid. SIS har parallellt också byggt upp en egen språktjänst (med TNC:s vd som chef) som säljer bl.a. terminologitjänster till externa kunder.

Förhoppningsvis kan nu Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen skapa en ny organisation där gediget terminologiarbete kan fortgå och där Rikstermbanken kan fortsätta att vara den resurs där terminologier tillgängliggörs. TNC har också varit den största aktören vad gäller undervisning i terminologilärans teori och praktik, bl.a. på Språkkonsultprogrammet, och förhoppningsvis kan det arbetet fortsätta i en ny organisation och nya satsningar på mer regelrätt utbildning i terminologi, kanske som en påbyggnadutbildning, göras.”

Vill du läsa mer om nedläggningen hänvisar vi till Språktidningens artikel och TNC:s eget pressmeddelande.