Välkommen på medlemsträff om Flersamterm

Flersamterm – vad är det?

Kom på nästa medlemsträff så får du veta mer. Då berättar Karin Hansson, Åsa Holmér och Karin Webjörn från Språkrådet om pilotprojektet Flersamterm som pågår nu.

Målet är att börja bygga upp en myndighetsgemensam flerspråkig termsamling som stöd för tolkar och översättare. I sin tur ska detta i en odefinierad framtid leda till bättre kommunikation mellan myndigheter och privatpersoner som inte behärskar svenska.

Kärnan i Flersamterm är samarbetet med en extern arbetsgrupp där det ingår språkvetare, terminologer, översättare och verksamhetsutvecklare – från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket och Socialstyrelsen.

När: Onsdag 23 februari klockan 18.00. Föreläsningen pågår i cirka 60 minuter och efteråt finns det tid för frågor och diskussion.
Var: Zoom.
Hur: anmäl dig till klubbmastare@sprakkonsult.se, senast den 21 februari. Du får en Zoom-länk dagen före träffen.

Varmt välkommen!