Ess konferens 2014: Juridiskt språk och klarspråk

Välkommen till Ess konferens den 17 oktober 2014! I år kommer vi att titta närmare på juridiskt språk och klarspråk. Vi tror nämligen att jurister och språkkonsulter skulle tjäna på att få diskutera varandras syn på språk och skrivande under en hel konferensdag. Vi har därför bjudit in talare från båda fälten och ser fram emot en inspirerande språkdag. Konferensen

Läs mer...

Vår syn på Språkrådets förändrade ställning inom Institutet för språk och folkminnen

År 2012 avgick Språkrådets dåvarande chef Lena Ekberg i protest mot att Språkrådet mer tydligt skulle underordnas Institutet för språk och folkminnen. I och med lanseringen av institutets nya webbplats www.språkochfolkminnen.se blir den underordnade ställningen nu tydlig. Ess dåvarande ordförande Ulrika Berg uppmanade Kulturdepartementet att utreda frågan om Språkrådets ställning, och vi anser fortfarande att frågan

Läs mer...

Testa en internationell klarspråkskurs online

Det internationella projektet IC Clear arbetar med att ta fram en vidareutbildning i klarspråk. Fyra högskolor i Nederländerna, Österrike, Portugal och Kanada leder arbetet, som finansieras av EU. Ess är samarbetspartner till projektet. Projektets första stora nyhet är en onlinekurs i klarspråk som fortfarande är i testskedet och därför är gratis nu i vår. Du

Läs mer...

Vill du ha en språkkonsultpraktikant från Göteborgs universitet?

Nu i januari ska studenterna vid språkkonsultprogrammet i Göteborg välja praktikplats för sin första praktik. Vill du ta emot en praktikant eller kanske tipsa någon? Kontakta Andreas Nord på andreas.nord(à)svenska.gu.se eller läs mer på Göteborgs universitets webbplats. Om du vill ha ett längre praktikbesök av en språkkonsult kan du boka in våren 2015. Då gör studenterna

Läs mer...

Intresserad av en språkkonsultstudent som gör examensarbete våren 2014?

Vill ni ha hjälp med ett problem förknippat med kommunikation, texter, samtal eller språk på er arbetsplats? Behöver ni ha en undersökning om er kommunikation utförd med vetenskapliga metoder? Våren 2014 gör studenterna på Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet sitt examensarbete kopplat till en arbetsplats. Arbetet ska behandla ett problem knutet till kommunikation i arbets- och samhällslivet. Språkkonsultstudenten

Läs mer...

Ess höstkonferens 2013: Att driva språkprojekt

Välkommen till Ess höstkonferens den 18 oktober 2013! I år är temat Att driva språkprojekt och konferensen är öppen för alla som är språkintresserade och arbetar med liknande uppgifter. Under dagen kommer vi att få höra flera olika exempel på språkprojekt och vad de inblandade har för praktiska erfarenheter. Hur startar man ett språkprojekt? Hur fullföljer man det?

Läs mer...