Klarspråkskristallen 2015

Vi gratulerar Västra Götalandsregionen som är vinnare av Klarspråkskristallen 2015 för arbetet med att göra underlag för politiska beslut kortare och begripligare. Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, delade ut priset på Språkrådsdagen i Stockholm idag.

Läs mer...

Svår framtid för svenskt fackspråk om TNC mister statsbidrag

Regeringen har föreslagit att minska statsbidraget till Terminologicentrum TNC med 4 miljoner kronor per år från och med 2016. Det som kvarstår blir endast 273 000 kronor per år. Anledningen till nedskärningen framgår ingenstans, och TNC har heller inte fått någon förklaring. I budgetpropositionen står det endast att pengarna ska ”finansiera prioriterade satsningar”. TNC varnar

Läs mer...

Talare till Ess-konferensen 17 oktober

Den 17 oktober håller vi en konferens om juridik och klarspråk i Stockholm. Nu kan du läsa om talarna och lite mer detaljerade hålltider för dagen. Anmäl dig senast den 3 oktober i vårt webbformulär. Talare och tider till Ess konferens 2014 (pdf)

Läs mer...

Ess konferens 2014: Juridiskt språk och klarspråk

Välkommen till Ess konferens den 17 oktober 2014! I år kommer vi att titta närmare på juridiskt språk och klarspråk. Vi tror nämligen att jurister och språkkonsulter skulle tjäna på att få diskutera varandras syn på språk och skrivande under en hel konferensdag. Vi har därför bjudit in talare från båda fälten och ser fram emot en inspirerande språkdag. Konferensen

Läs mer...

Vår syn på Språkrådets förändrade ställning inom Institutet för språk och folkminnen

År 2012 avgick Språkrådets dåvarande chef Lena Ekberg i protest mot att Språkrådet mer tydligt skulle underordnas Institutet för språk och folkminnen. I och med lanseringen av institutets nya webbplats www.språkochfolkminnen.se blir den underordnade ställningen nu tydlig. Ess dåvarande ordförande Ulrika Berg uppmanade Kulturdepartementet att utreda frågan om Språkrådets ställning, och vi anser fortfarande att frågan

Läs mer...

Testa en internationell klarspråkskurs online

Det internationella projektet IC Clear arbetar med att ta fram en vidareutbildning i klarspråk. Fyra högskolor i Nederländerna, Österrike, Portugal och Kanada leder arbetet, som finansieras av EU. Ess är samarbetspartner till projektet. Projektets första stora nyhet är en onlinekurs i klarspråk som fortfarande är i testskedet och därför är gratis nu i vår. Du

Läs mer...

Vill du ha en språkkonsultpraktikant från Göteborgs universitet?

Nu i januari ska studenterna vid språkkonsultprogrammet i Göteborg välja praktikplats för sin första praktik. Vill du ta emot en praktikant eller kanske tipsa någon? Kontakta Andreas Nord på andreas.nord(à)svenska.gu.se eller läs mer på Göteborgs universitets webbplats. Om du vill ha ett längre praktikbesök av en språkkonsult kan du boka in våren 2015. Då gör studenterna

Läs mer...

Intresserad av en språkkonsultstudent som gör examensarbete våren 2014?

Vill ni ha hjälp med ett problem förknippat med kommunikation, texter, samtal eller språk på er arbetsplats? Behöver ni ha en undersökning om er kommunikation utförd med vetenskapliga metoder? Våren 2014 gör studenterna på Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet sitt examensarbete kopplat till en arbetsplats. Arbetet ska behandla ett problem knutet till kommunikation i arbets- och samhällslivet. Språkkonsultstudenten

Läs mer...

Ess höstkonferens 2013: Att driva språkprojekt

Välkommen till Ess höstkonferens den 18 oktober 2013! I år är temat Att driva språkprojekt och konferensen är öppen för alla som är språkintresserade och arbetar med liknande uppgifter. Under dagen kommer vi att få höra flera olika exempel på språkprojekt och vad de inblandade har för praktiska erfarenheter. Hur startar man ett språkprojekt? Hur fullföljer man det?

Läs mer...