En språkkonsults vardag – Anna Folkesson

Jag har fått äran att inleda denna lilla bloggserie, som vi i styrelsen har tänkt ska ge en lite bredare bild av vad en språkkonsult kan hålla på med. Därför ska jag nu försöka ge er en snabb inblick i min ganska hektiska vardag där jag försöker pussla ihop mina egna studier med sfi-elever, lättläst och tidningsarbete.

Jag heter alltså Anna Folkesson och sitter med i styrelsen för Ess. I styrelsen blev jag invald som klubbmästare, men just nu har jag också hoppat in som tillfällig kassör. Jag är inte färdig språkkonsult än, utan läser fortfarande vid språkkonsultprogammet i Lund (men jag kommer vara klar till sommaren, wihoo!). Vi i Lund har haft en valbar termin det senaste halvåret, vilket skiljer sig från de andra språkkonsultprogrammen. På min valbara termin har jag valt att läsa svenska som andraspråk på kvällstid. En vanlig vecka ägnar jag alltså mina sena eftermiddagar åt att gå på föreläsningar och plugga.

Eftersom jag har haft mina dagar fria den här terminen har jag valt att börja arbeta en hel del vid sidan om skolan. Min vecka inleds därför ofta med att jag håller sfi-undervisning. Jag jobbar som sfi-lärare på ett studieförbund där de försöker nå ut till nya grupper med sfi-undervisning i studiecirkelform. Under hösten har jag därför träffat ett gäng kvinnor ute i en av Malmös ytterkanter som jag försökt lotsa genom svenska språket. Svenska staten har också gett extra pengar till studieförbunden för att så att säga ”kick-starta” svenskan hos personer som ganska nyss kommit till Sverige. Därför har jag också undervisat ungefär 50 ensamkommande ungdomar i nybörjarsvenska.

På onsdagar arbetar jag inom projektet Alla unga som en kommun här i Skåne just nu driver. Alla unga handlar om att inkludera de unga på särskolorna i det ungdomspolitiska arbetet som kommunen redan håller på med. Min del i projektet har handlat om att revidera den redan befintliga hemsidan, och då framför allt se till att hela hemsidan finns i lättläst version som även särskoleeleverna kan ta till sig.

På torsdagar sitter jag några extra timmar med det som jag annars bara lägger en timme åt dagen på – nämligen mitt tredje jobb där jag skriver tidning för barn. Mitt jobb på tidningen är att se till att våra texter är anpassade för målgruppen och att det finns en väldigt lättläst version för de allra yngsta. På torsdagar lägger jag lite extra tid på detta eftersom vi har en pappersversion som går ut på lördagar.

Och ungefär såhär rullar mina veckor på just nu. Det är stressigt emellanåt – men jag kan verkligen inte annat än att se fram emot att börja jobba på heltid till hösten. Tänk att få hålla på med såhär roliga saker på arbetstid!

Allt gott,

Anna