En språkkonsults vardag

Ess presenterar en ny serie om språkkonsulters vardag. Vi har märkt att många vill veta mer om vad en examinerad språkkonsult i svenska kan jobba med, både i och utanför Sverige. Därför vill vi ge en bild av språkkonsulters vardag.

Precis som i de flesta yrken så kan vardagen se väldigt olika ut beroende på var vi jobbar. Därför kommer du att få möta olika personer i olika typer av verksamheter.

Vill du också berätta om din vardag som språkkonsult? Berätta kort vad du jobbar med och skicka till info@sprakkonsult.se.